Vỏ hộp van, vỏ hộp mặt bích bảo ôn

  170.000

  Chọn các thông số vỏ hộp bảo ôn

  • Chọn loại sản phẩm
  • Chọn loại vật liệu vỏ hộp
  • Kích thước đường ống
  • Xác định kích thước các lớp vật liệu trung gian
  • Xác định chiều dày phần vỏ
  • Chọn kiểu lắp đặt

  còn 5 hàng

  viVI